Alternatif septik sistemlerinin tip

Bu makalenin gelistirilmis bir otomatik çeviri oldugunu bu makalenin.

Aerobik arıtma ünitesi

Septik Bu tip bir sistemin ana ürün olarak oksijen kullanır. Süreci oksijen kullanımı ile fosseptik girer atık dekompoze içerir. Bu şekilde atık suyu temiz olur.

 Bu sistemler en çevre sorunlar sunuyor alanlarda bulunur. Aynı süreç, belediye atık su arıtma sistemi kullanılır. Süreci sayesinde, atık madde bir havalandırma odası tarafından basınçlı hava ile karıştırılır. Burada bakteriler sıvı içinde oluşturulmuş ve atık bu sistemin dışına çıktığında su süpürge bırakarak yavaş böylece bozulmaya başlar.

Höyük septik sistemi

Toprak Normal septik sistemleri yüklü yetecek kadar derin değildir yerlerde, höyük septik sistemi kullanışlı oluyor. Böylece, bu durumda drenaj zemin seviyesinin daha yüksek bir seviyede olacak.Doğal toprak üzerinden bir çakıl yatak oluşan özel bir kum dolgu malzemesi yerleştirmek gerekir.Yavaş yavaş yere girerken Bu, çakıl yatak yüzeyi üzerinde eşit olarak pompalanır atık filtrelenmesi amacıyla sahiptir.

Kum filtresi septik sistemi

Bu, yukarıda bahsedilen sistemine benzer olan fakat ayrıca zemin seviyesinin altına monte edilebilir. Bu sistem, pompa tank ve drenaj alanı arasında bir kum filtresi yerleştirerek çalışır. Bu filtre boşaltma alanına gelmeden önce atık mat tedavi amacı vardır. Bu temelde atık madde biyolojik bir tedavi yöntemidir. Toprağın biyolojik bir filtre olarak gerçekleştirmek için yeterli olmadığı durumlarda, bu sistemlerin yararlıdır.

Yukarıdaki bilgilerden düşeriz gibi, bir septik sistemi yüklemek çok konuma bağlıdır. Bir septik sistemin ömrünü etkileyen diğer faktörler de vardır. Örneğin yatay, su miktarı kullanılabilir ve bakım. Düzenli taşıma ve bakım yapıyorsanız uzun bir süre için iyi çalışma sistemi temin ederim.

Aerobik Arıtma Ünitesi, Alternatif Septik Sistemleri, Atık Madde, Atık Su, Höyük Septik Sistemi, Kum Filtresi, Kum Filtresi Septik Sistemi, Septik Sistemi, Septik Sistemleri Türleri, Septik Türleri